Araç Üstü Hareketli Ağır Sanayi Vakum Üniteleri

Araç üstü modellerde separatör kapasitesi  3 m3 ile 12 m arasındadır.